Metsätyöt

TMK 300

Kaivuriin yhdistetyllä giljotiinikouralla voi tehdä mm. ensiharvennusta tai peltojen ja teiden pientareiden raivausta.

Metsäkuormainyhdistelmä

Valmet 6900:n  ja metsäkärryjen yhdistelmällä puut (mm. energiapuu) kulkee näppärästi pinoon.

Esimerkkikohteita

Ensiharvennus
Yksittäisten puiden poisto
Pientareiden raivaus